www.Prijepolje.blogger.ba

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

14.12.2009.

Svetost Kabe

Jedan od najznačajnijih događaja koji se desio na Arabljanskom poluotoku je stravično uništenje abesinijske vojske koju je predvodio Abraham. U drugoj polovini šestog stoljeća po Isau, alejhis-selam, Jemenom je upravljao abesinijski vladar Abraham. Abraham je bio kršćanske vjere. Sagradio je ogromnu crkvu u Jemenu, a zatim je pozivao da se ta crkva hodočasti umjesto Kabe. Arapi se nisu odazvali tom pozivu, nisu pridavali nikakvu važnost toj crkvi i ostali su privrženi Kabi. Nakon toga, Abraham je sakupio ogromnu vojsku s kojom se uputio ka Mekki kako bi uništio časnu Kabu. Sa sobom su vodili velikog slona kako bi s njim srušili Kabu i zbrisali je sa lica zemlje. Kada su Arapi u Jemenu i okolnim područjima čuli za tu ogromnu vojsku, koja se uputila prema Mekki, pokušali su je zaustaviti i spriječiti, međutim, mnogobrojnija i spremnija Abrahamova vojska ih je s lahkoćom porazila. Zarobili su vođu arapskog plemena Has'am koji se zvao Nufeji ibn Habib i poveli ga sa sobom, kako bi im pokazao put do Mekke. Kada se Abraham približio Mekki, njegova vojska zaplijenila je stada kamila koje su pripadale Mekelijama. Među tim kamilama bilo je dvjesto kamila koje su pripadale Abdul-Muttalibu, djedu Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Abraham je poslao izaslanika da obavijesti Mekelije da nije došao da se bori protiv njih, nego da želi srušiti Kabu, pa ako mu se ne suprotstave, neće ih napadati. Na to je Abdul-Muttalib odgovorio da oni nemaju namjeru niti snage da mu se suprotstave. Kaba je Allahova sveta kuća. Podigao ju je Ibrahim, a.s. Ako Allah hoće, zaštitit će Svoju svetu kuću. Izaslanik je tražio od Abdul-Muttaliba da pođe s njim kako bi to kazao samom Abrahamu. Kada Abraham ugleda Abdul-Muttaliba, zadivi ga njegov izgled, te siđe sa svog prijestolja i sjede pored Abdul-Muttaliba na prostirku, a zatim reče prevodiocu: - Pitaj ga šta želi od mene? Abdul-Muttalib je rekao: - Moja želja je da mi vratiš mojih dvjesto kamila koje si uzeo! Abraham tada reče: - Kada sam te ugledao, zadivio si me svojim izgledom, ali kada si progovorio, nestalo je divljenja. Zalažeš se za dvjesto kamila, a ne zalažeš se za Kabu koja je dio tvoje vjere i vjere tvojih djedova. Došao sam da je uništim, a ti me pitaš o kamilama! Abdul-Muttalib tada reče: - Ja sam vlasnik kamila i o njima se brinem, a Kaba ima svog Gospodara koji je štiti! - Neće je od mene zaštititi! – reče Abraham. Nakon toga, Mekelije su napustile Mekku, popevši se na obližnje planine odakle su posmatrali Abrahama i njegovu vojsku. Jutrom se Abraham spremao da konačno uđe u Mekku. Postrojio je vojsku na čelu sa velikim slonom. Kada su usmjerili slona prema Mekki, priskoči Nufejl ibn Habib, stade pored slona, uze ga za uho i reče mu: - Lezi ili se vrati otkud si došao, ti si u Allahovoj svetoj zemlji! Nakon toga slon je kleknuo. Udarali su ga da ustane, ali je slon uporno odbijao. Kada bi ga usmjerili na neku drugu stranu, slon bi žurno išao, ali kada bi ga usmjerili prema Mekki, slon bi kleknuo na zemlju kao prikovan. Zatim je Allah, dž.š., poslao jata ptica koje su u kandžama i kljunovima nosile kamenje veličine lješnjaka. Ptice su to kamenje bacale na Abrahamovu vojsku od čega su se njihova tijela raspadala, tako da su nalikovala lišću koje je stoka jela i nogama gazila. Svaki vojnik kojeg je pogodio kamen, padao je mrtav. Preživjele vojnike zadesila je bolest od koje su im se tijela postepeno raspadala. Bježali su vraćajući se poniženi i poraženi. Abraham je bio među onima čije se tijelo postepeno raspadalo. Prije nego što je umro, moglo mu se vidjeti srce kroz razjedena prsa. (Pogledati Tefsir Ibn Kesir) Uništenje Abrahamove vojske je događaj koji spominju svi historičari koji su pisali o historiji Arabljanskog poluotoka. (Pogledati npr: Početak i završetak, Ibn Kesir, 2/170, i Historija Arapa prije islama, Dževad Alijj, str. 1805.) U vrijeme objave Kur'ana bilo je puno onih koji su doživjeli uništenje Abrahamove vojske. Kada je Uzvišeni Allah u Kur'anu spomenuo taj događaj, niko ga nije porekao, iako su nevjernici Mekke jedva čekali da nađu bilo kakav način da poreknu Kur'an. Rekao je Uzvišeni Allah: "Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! Zar lukavstvo njihovo nije omeo, i protiv njih ptice Ebabil poslao. Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio." (El-Fil, 1-5) Taj događaj nam jasno govori da je Kaba istinska kibla i da su oni koji se prema njoj okreću na pravoj vjeri. Na Zemlji ne postoji vjera koja Kabu smatra svetom osim vjere islam. Muslimani se u svojim molitvama prema njoj okreću i nju hodočaste.

24.11.2009.

HUTBA Gibet - Ogovaranje

Braćo i sestre u islamu! Danas 12. zul-ka'de 1430. god. po H., 30. oktobra 2009. godine po M. hutbu sam naslovio sa Gibet – Ogovaranje. Govoriti o spomenutoj temi, braćo i sestre, znači govoriti o akutnoj bolesti Bošnjaka i ummeta, razarajućoj bolesti našega tkiva, bolesti koja je prerasla u tešku epidemiju, bolesti koju hitno treba liječiti, a lijek za nju je u Kur’anu, u hadisu, u praksi našeg dobrog selefa - prethodnika. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u 12. ajetu Sure El-Hudžurat: ''…I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi neko od vas mogao jesti mrtvo meso svoga brata? Zar to nije odvratno? Bojte se Allaha, Allah zaista prašta i milostiv je!'' Allah, subhanehu ve te'ala, zabranjuje ogovaranje i poredi ga s jedenjem mesa mrtvoga brata, za što i sam Kur’an kaže da je odvratno. Teško je i zamisliti da neko od nas ima pred sobom tijelo svoga mrtvog brata i jede ga - pa kako se onda usuđujemo ogovarati jedni druge kada nam je i sama pomisao na spomenutu situaciju odvratna? Kada god dva ili više muslimana ogovaraju nekoga, neka im naumpadnu ove riječi i neka odmah odustanu od ogovaranja i učine iskrenu tevbu - pokajanje, uz odluku da taj grijeh više nikada neće činiti! Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam u hadisu, koji bilježi imam Muslim, definira gibet: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao: "Znate li šta je to gibet?" Rekoše: "Allah i Poslanik najbolje znaju." Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: "Da spomeneš svoga brata s onim što mu je odvratno." Bi rečeno: "A ako je tačno to što kažem o svome bratu?" Reče: "Ako je tačno to što si o njemu rekao, ogibetio (ogovorio) si ga, a ako nije, onda si ga potvorio." Salavat i selam na imama svih poslanika, selam na našeg učitelja, koji nas kroz ovaj hadis podučava šta je gibet, pa ako smo njegovi iskreni sljedbenici i ako tvrdimo da ga iskreno volimo i slijedimo, klonimo se ogovaranja - za naše dobro i dobro drugih muslimana! Neko od uleme je o gibetu rekao: "Ako kažeš za čovjeka da mu je odjeća kratka ili duga, ti si ga ogovorio, a kamoli da kažeš nešto o njemu samome!" Bilježi se kako je Aiša, radijallahu ‘anha, rekla Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, za Safiju, radijallahu ‘anha: "Vidi Safiju!" - aludirajući na njen mali rast. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, joj reče: "Ne ogovaraj je!" Aiša na to reče: "Rekla sam samo ono što jeste." Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: "Rekla si takve riječi, koje kad bi se prosule u more, zamutile bi ga." (Tirmizija) Braćo i sestre, ogovaranje se u vrijeme Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, osjećalo osjetilom mirisa, kao što stoji u sljedećoj predaji koju prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu ‘anhu: Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu ‘anhu, da se jednom prilikom osjetio ružan miris, pa Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: "Ovo je smrad ogovaranja onih koji ogovaraju mu’mine." Možda neko od nas može postaviti pitanje: "Kako se smrad gibeta osjećao u vrijeme Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a danas se ne osjeća?" Odgovor bi bio jednostavan: Zato što je gibet danas toliko da su nam nosevi puni njegova smrada, pa ga nismo u stanju raspoznati, a kada se neko stalno nalazi u zagađenoj sredini, on to i ne osjeća, već to smatra normalnim stanjem! Ibrahim b. Edhem je jednom prilikom ugostio musafire, pa kada im je postavio hranu, oni počeše ružno govoriti o nekom čovjeku a on im reče: "Oni koji su bili prije nas, prvo su jeli hljeb, pa onda meso, a vi ste započeli s mesom." Po ovome se malo ko od nas može požaliti da zbog male penzije, neredovne plate i oskudnih primanja ne konzumiramo meso, jer se u kućama mnogih od nas i na našim soframa nalazi meso naše braće i sestara u neograničenim količinama! Od Ebu Umame El-Bahilija se prenosi da je objašnjavao: "Na Sudnjem danu će čovjek dobiti svoju knjigu i vidjeti neka dobra djela koja nije uradio, pa će upitati Allaha: 'Gospodaru, odakle mi ova djela?!' Allah će mu odgovoriti: 'To je ono što su te ljudi ogovarali, a ti nisi znao!'" Prenosi se od Hatima Ez-Zahida da je rekao: "Kada se u jednom skupu (sijelu) nađu tri postupka, znaj da je Allahov rahmet uzdignut od tog skupa: 1. Kada sa govori o dunjaluku; 2. Kada se ljudi pretjerano smiju; 3. Kada ogovaraju odsutne.” Jahja b. Muaz Er-Razi savjetuje: "Da bi bio jedan od čestitih, počasti vjernika s tri stvari: 1. Ako nećeš koristiti, nemoj mu ni štetiti; 2. Ako ga nećeš obradovati, nemoj ga ni rastužiti; 3. Ako ga nećeš pohvaliti, nemoj ga ni kuditi!" Hasan El-Basri je čovjeku koji ga je ogovarao poslao punu zdjelu voća i poručio mu: "Čujem da me ogovaraš pa mi time poklanjaš svoja dobra djela, a preuzimaš moja loša. Zbog toga što ti se ne mogu drukčije odužiti, šaljem ti ovu skromnu hediju u znak zahvalnosti za tvoju velikodušnost!" Pa zar ima neko od nas da je spreman zbog ogovaranja svog brata u vjeri svjesno brisati svoja dobra djela i na svoja pleća tovariti tuđe grijehe!? Pripovijeda Halid Er-Rabi: "Jednom sam s društvom bio u džamiji, pa su počeli govoriti o jednom čovjeku, a ja sam ih upozorio da to ne čine i oni su me poslušali. Nakon izvjesnog vremena su ponovo počeli govoriti o tom čovjeku i ja sam se uključio u taj razgovor. Kada sam te noći zaspao, sanjao sam kako mi je došao crn i visok čovjek, koji je u posudi nosio komad svinjskog mesa i naredio mi da ga jedem. Zapomagah: 'Ja ne jedem svinjsko meso!' On me snažno stisnu i protrese, te povika: 'Jeo si nešto što je gore od ovoga!' - potom mi je u usta počeo gurati komad po komad. Prestravljen sam se prenuo iz sna. I, tako mi Allaha, trideset ili četrdeset dana sam poslije osjećao smrad tog mesa u svojim ustima!" Pravi mu´min od nas je, braćo i sestre, onaj ko nađe mnogo opravdanja svome bratu za neki njegov ružan postupak, a ako ne nađe, kaže: "Ja Rabbi, možda postoji opravdanje koje meni nije poznato, a ti ga znaš." Braćo i sestre, budimo istinska braća u islamu, ne ogovarajmo jedni druge, tačnije ne jedimo meso jedni drugih. Čuvajmo naše jezike od ružna govora, jer je to preduvjet za čistotu naših srca i našeg imana! Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama ovdje u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini! Pomozi i zaštiti sve ugrožene i obespravljene muslimane! Sačuvaj naše jezike od ogovaranja i drugih bolesti jezika i srca i učini nas od onih koji samo Tebi na ruku' i sedždu padaju! Uputi i učvrsti našu djecu i naše potomke i učini ih radostima naših srca i očiju! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, šehida i dobrih ljudi! Amin!

13.11.2009.

Odgajanje duše

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi Muslim od Enesa b. Malika da je rekao: "Nakon što je objavljen ajet: 'O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte sa njim glasno, kao što glasno jedan sa drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite' (Hudžurat, 2.), Sabit b. Kajs ostao je u svojoj kući govoreći: 'Ja sam džehennemlija!' Izolirao se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao Sa'da b. Muaza: 'Ebu Amre, šta je sa Sabitom, da nije bolestan?' 'On je moj komšija, ali ne znam da je bolestan!', odgovori Sa'd. Zatim Sa'd ode kod Sabita i prenese mu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na šta Sabit reče: 'Objavljen je ovaj ajet, a vi znate da sam ja između vas najviše podizao glas kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam džehennemlija!' Sa'd je o ovome obavijestio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Naprotiv, on je džennetlija!'" Koristi i pouke: 1. Allahova počast ukazana vjernicima prilikom Njegovog obraćanja njima, plemenitim i lijepim dozivanjem od Onoga koji je Gospodar, Stvoritelj i Darodavac. 2. Poštovanje prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Na osnovu ovoga zaključujemo da je propisano poštovanje uleme i starijih, jer smilovao se Allah starcu koji je ostario u islamu. 3. Naš Gospodar odgaja ummet u svim segmentima i to je pokazatelj potpunosti i savršenstva vjere. 4. Važnost budnosti i opreza kao i odsustva nemarnosti, tj. govor jednog muslimana mora biti zasnovan na razumijevanju i znanju o onome o čemu govori (da pazi šta govori) da mu ne bi propala djela a da sam toga nije ni svjestan. 5. Razmišljanje ashaba o Kur’anu i njihovo poimanje Allahove Knjige. 6. Stavljanje sebe u spregu krivnje, jer Sabitovo djelo upućuje na ono što je zabranjeno, a to je podizanje glasa prilikom govora sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. 7. Pribojavanje za svoju dušu od Allahove kazne sa nastojanjem da je odgojimo. 8. Susretanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim drugovima. 9. Muškarci svoja poznanstva stječu u džamijama i susreću se u njima. 10. Propisanost nadijevanja nadimaka. 11. Najbliži ljudi svakom čovjeku su njegove komšije i oni bivaju pitani za njega. 12. Lijepo mišljenje o muslimanu, na osnovu riječi: ’’...šta je sa Sabitom, da nije bolestan?“ 13. Međukomšijsko sretanje i upoznatost sa stanjem svoga komšije u svim situacijama i poznavanje njegovog zdravstvenog stanja, na osnovu riječi: ’’On je moj komšija, ali ne znam da je bolestan.“ 14. Interesovanje za razlog komšijinog odsustva iz mesdžida. 15. Međusobno povjeravanje komšija u svim stvarima. 16. Ustručavanje od izdavanja fetvi i odlazak kod učenih radi njih, jer Sa’d b. Muaz nije rekao Sabitu: ’’Ajet nije objavljen radi tebe jer ti si se obraćao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, onda kada je to od tebe traženo, a sam govor zahtijeva da se poveća ton.“ 17. Propisano je obradovati muslimana. 18. Udaljenost ashaba od samodopadljivosti i umišljenosti. 19. Ustrajnost na djelu i samokontroli čak i ako je neko od džennetlija, jer sam Sabit nije ostavio džihad sve dok nije postigao šehadet. Naša posljednja dova je hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Autor: šejh Jahja b. Ibrahim el-Jahja Preveo: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta

08.11.2009.

Ajeti iz Kur'ana ispisani na koži bebe

Na koži devetomjesečne bebe iz ruske regije Dagestan pojavili su se ajeti iz Kur'ana. Rečenice iz svete muslimanske knjige ispisane su po leđima, rukama, i nogama malog Ali Yakubova. Rečenice koje se pojave na tijelu dječaka se neprestano smijenjuju, a pojavljuju se ponedjeljkom i petkom, te nestaju nakon tri dana. Sve je počelo samo nekoliko sedmica nakon rođenja djeteta, odnosno kada se na njegovoj bradi arapskim slovima ispisala riječ 'Allah'. Ruski liječnici su bili u potpunosti zbunjeni, odbacujući sumnje da neko ispisuje te riječi na djetetovoj koži. Majka i otac dječaka nisu bili vjernici sve dok se na koži njihove bebe nisu počeli ispisivati odlomci iz Kur'ana. Na samom početku nisu nikome govorili o tome šta se dešava s njihovim djetetom, no najzad su se odlučili posjetiti doktora, te rečenice na djetetovoj koži pokazati imamu. "Ovaj dječak je čisti dokaz postojanja Boga. Allah ga je poslao u Dagestan kako bi se zaustavile napetosti u našoj republici", kazao je Akhmedpasha Amiralaev član tamnošnjeg parlamenta. "Znakovi se pojavljuju dva puta sedmično, tačnije ponedjeljkom i u noći s četvrtka na petak. Kada se to dešava Ali se uvijek osjeća loše i neprestano je pod temperaturom. Nemoguće ga je držati u tim trenucima jer je tada zaista nemiran i radi toga ga tada smiještamo u krevetac. Teško je gledati tu patnju kroz koju on prolazi", kazala je majka devetomjesečne bebe. Lokalni imam Abdula tvrdi da je na dječakovom tijelu bila ispisana rečenica "Ne skrivajte ove znakove od ljudi!". Ova vijest izazvala je veliku pažnju javnosti, ali i vijernika koji dolaze u kuću malog Alija kako bi vidjeli 'božije čudo'.

05.11.2009.

Trošenje dječijeg doplatka u različite svrhe?

Pitanje: Da li je dozvoljeno novac koji država daje roditelju na dijete (dječiji doplatak), kako bi ga pomogla pri uzdržavanju djeteta, utrošiti u stvari koje nisu direktno vezane za dijete? Odgovor: Roditelj je dužan obezbijediti djetetu sve ono što mu je potrebno za normalan život, poput hrane, odjeće i smještaja, shodno običaju vremena u kojem živi i stanju roditelja. Nakon što roditelj osigura djetetu sve što mu je potrebno nema smetnje da troši novce u druge svrhe, jer ti novci su, kako je rečeno u pitanju, u stvari i dati roditelju na raspolaganje da se njima pomogne bez uslova da se moraju isključivo utrošiti na dijete. Čak šta više roditelj ima pravo uzeti iz imovine koju dijete stekne. Imam Ahmed, Ebu Davud i Ibnu Madže prenose da je jedan čovjek rekao Poslaniku, s.a.v.s.: "Allahov Poslaniče, ja imam imetak i djecu a moj otac je u potrebi za mojim imetkom!" Na to je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu, vaša djeca su nešto najljepše što ste stekli, zato jedite od onog što vaša djeca steknu!" (Ebu Davud, hasen-sahih). Islamski pravnici su naveli dva uvjeta koja su neophodna da bi roditelju bilo dozvoljeno uzeti nešto od imetka djeteta, a to su: 1. da time ne ošteti dijete i da ne uzme nešto za čim je dijete u potrebi; 2. da ne uzme od jednog djeteta kako bi to dao drugom. Uz ova dva uvjeta većina učenjaka (hanefije, malikije i šafije) uslovljavaju da roditelj bude u potrebi i smatraju da smije uzeti samo onoliko koliko mu je potrebno, dok drugi ne uslovljavaju potrebu nego dozvoljavaju roditelju uzimanje imetka djeteta, svejedno bio u potrebi ili ne. (El-Mugni, Ibnu Kudame, 5/395). preuzeto sa www.minber.ba

26.10.2009.

NAJBOLJE OSIGURANJE NA SVIJETU

Veliki broj ljudi trudi se da osigura svoj život, imetak i ostalo, u osiguravajućim društvima kako bi se spasili od udesa,vremenskih nepogoda, krađa itd., plaćajući velike sume novca. Ali, vjernik je u mogućnosti da osigura svoj život i na ovom i na onom svijetu sa svega nekoliko riječi, koje su lahke na jeziku, a teške na vagi – mizanu, na Sudnjem danu, i ako ih bude praktikovao izgovarati jutrom i večeri, tako će biti sačuvan od loših stvari i nedaća na ovome svijetu. OSIGURANJE ZA OBA SVIJETA – DUNJALUK I AHIRET 1.Prvo osiguranje Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: "Ko klanja sabah, on je pod Allahovom zaštitom." Hadis bilježi Muslim u svom Sahihu, tom 1, str. 715. 2.Drugo osiguranje Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: "Ko prouči Ajetul-kursijju nakon svakog propisanog namaza, od ulaska u Džennet neće ga spriječiti ništa do smrt." Hadis ocijenio sahihom šejh El-Albani u ''Silsiletul-ehadis es-sahiha'' I. str. 661. 3.Treće osiguranje Proučiti dovu ''Allahumme ente rabbi la ilahe illa ente halekteni we ene `abduke we ene `ala `ahdike we ve`adike mestet`atu euzu bike min šerri ma san`atu ebu`u leke bi ni`ametike `alejje we ebu`u bi zenbi fagfir li fe innehu la jagfiru zunube illa ente'' – ''Allahu moj ,Ti si moj Gospodar, nema drugog boga osim Tebe, Ti si me stvorio, ja sam Tvoj rob i držim se ugovora i obećanja koje sam Ti dao, koliko god sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koje sam počinio, priznajem Tvoju blagodat prema meni i tražim oprosta za grijehe svoje, a grijehe ne oprašta niko osim Tebe''. El- Buhari. SVEOBUHVATNO OSIGURANJE Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: "Ko tri puta izgovori kad omrkne: Bismillahilezi la jedurru measmih šej`un fil erdi we la fissema`i we huwessemiul- `alim – neće ga zadesiti nedaća sve dok ne osvane, a ako tri puta izgovori kad osvane, neće ga zadesiti iznenadna nedaća dok ne omrkne.'' Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi. OSIGURANJE IMETKA Udijeli zekat koji ti je Allah kao obavezu propisao i dijeli sadaku, sačuvat ćeš i umnožiti svoj imetak! Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ''Nema nijednog dana u kojem osvanu Allahovi robovi a da se dva meleka ne spuste i jedan od njih kaže: 'Allahu moj, podari još više onome koji udjeljuje', a drugi kaže: 'Allahu moj, uništi imetak onoga koji škrtari.''' (Buharija i Muslim) Također, Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: "Sadaka nikome neće umanjiti imetak." Hadis su zabilježili Ahmed, Bezzar i Ibn Ebi Dunja. OSIGURANJE NA DJECU Činiti dobro tokom svog života i bojati se Allaha u svakom poslu koji radiš, jer kaže Allah, s.v.t., u suri El-Kehf, 82.: ''A što se onoga zida tiče, on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov bio je dobar čovjek…'' Kaže Ibn Abbas: ''Allah je sačuvao njihovo blago zbog dobrote njihovih roditelja.'' A Ibn Munkedir je rekao: ''Allah će zbog dobrote čovjeka čuvati njegovo dijete i unuče.'' OSIGURANJE NA NEPREDVIĐENE SITUACIJE Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: ''Kada se razboli ili je na putovanju Allahov predani rob, Allah mu piše nagradu za djelo koje je radio dok je bio zdrav i kad je bio kod svoje kuće.'' Bilježi imam El-Buhari u svom Sahihu. Dakle, ako si činio dobra djela: klanjao nafile, postio, obavljao namaz, obilazio rodbinu, i to su bile tvoje svakodnevne aktivnosti, Allah će ti ih pisati kao dobra djela iako ih ne učiniš ako te spriječi bolest ili putovanje. OSIGURANJE PRILIKOM BORAVKA U NEKOM MJESTU Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: ''Ko dođe u neko mjesto pa prouči 'Euzu bi kelimatillahi tammati min šerri ma halek' – 'Utječem se sa Allahovim potpunim riječima od zla koje je stvorio' – ništa mu neće moći nauditi dok boravi na tom mjestu.'' Hadis bilježi imam Muslim u svom Sahihu. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Da li znaš da svakodnevne obaveze i brige utječu na čovjekovo zdravlje te njegov odbrambeni sistem – imunitet slabi, naspram bolesti, ali ako čovjek posjeduje smireno srce, sačuvat će svoje tijelo od bolesti. Kaže Uzvišeni Allah: ''A zar se sa spominjanjem Allaha srca ne smiruju.'' (Er-Rad, 28.) Stoga puno spominji Allaha i imat ćeš smireno srce i zdravo tijelo. Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: "Liječite svoje bolesne dijeleći sadaku." Hadis je zabilježio šejh Albani u ''Sahih et-tergib ve terhib'' i rekao da je hasen –dobar. Zato je sadaka jedna od najboljih zaštita protiv bolesti. OSIGURANJE NA DOVU Ako želiš da tvoja dova bude uslišana, dovi Allahu za svoga brata muslimana, da mu Allah, dž.š., podari ono što želi. Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: "Dova muslimana za njegovog brata u tajnosti je uslišana, Allah zaduži da pored njega bude melek i da kad god prouči dovu za svog brata, melek kaže: 'Amin, i tebi Allah dao isto tako.'" Hadis bilježi Muslim od Ebu Derdaa. OSIGURANJE ZA SAN Kako bi se sačuvao od ružnih snova zaštiti se učenjem zikrova prije spavanja, jedan od njih je Ajetul-kursijja. Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: "Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš." Hadis bilježi imam El-Buhari. OSIGURANJE PROTIV ŠEJTANA Ko prilikom izlaska iz svoje kuće prouči: "Bismillah tewekeltu ala Allah we la hawle we la kuwete illa billah", reći će mu se: ''Na pravom si putu, dovoljno ti je i oprošteno ti je, a šejtan će biti daleko od tebe.'' Tirmizi , a šejh Albani ocijenio ga je sahihom. Zato, dragi brate i cijenjena sestro, osigurajmo naše živote i naše imetke sa preporukama onoga koji ne govori po svome hiru, i pripremimo se za Dan kad nam od koristi neće biti ni imetak ni djeca, kao što kaže Uzvišeni: ''...Dan kad ni imetak niti djeca neće od koristi biti osim onome koji Allahu dođe čista srca.'' (Sura Šu'ara, 88.) Priredio: Ismir Karaga PREUZETO SA WWW.KEWSER-LINZ.COM

25.10.2009.

Upoznaj Džehennem da bi od njega strahovao!

Upoznaj Džehennem da bi od njega strahovao! Slijep čovjek. Žurno korača. Uputio se ravno prema dubokoj provaliji. Ne vidi je i ne zna za nju. Možda je nakad i čuo da je na kraju tog puta duboka provalija ali on to nije vjerovao. Svejdno znao on za tu provaliju ili ne. Vjerovao da je ona tu ili ne. Ona je pred njim. Njegovo neznanje neće stvarnost promijeniti. Ona je tu. Svemogući, Sveznani, Onaj koji samo istinu govori, Onaj koji žestoko kažnjava, Uzvišeni Allah prijeti Svojim robovima dubokom provalijom. Prijeti im Džehennemom. Znali mi za njega ili ne. Bojali se te pretnje ili ne. Džehennem je pred nama.Allah nas nije pitao kada nas je prvi put stvorio: Želimo li mi da budemo stvoreni? Kako želimo da bude naš izgled? Ko da budu naši roditelji? U kojoj zemlji bi se htijeli roditi? U kojem vremenu? Niti nas je pitao bilo šta od hiljade drugih pitanja vezanih za nas. Samo je rekao: Budi te! Pojavite se! I, eto nas na ovom svijetu. Neće nas ni drugi put pitati. Nakon što umremo i kada dođe Sudnji dan Uzvišeni Allah će reći: Budite te! I, eto nas ponovo. Ovaj put na vječnom životu.Allah prijeti onima koji, dok su bili na ovom svijetu nisu marili za svog Gospoda, gušili su se u Njegovim blagodatima a nisu na tome zahvaljivali, velikom prijetnjom. Prijeti im Džehennemom! A šta je to džehennem? U kakvom su bolu, jadu i tuzi njegovi stanovnici? Saznajmo! Osvijestimo se i progledajmo! Veličina Džehennema Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Tog dana će Džehennem biti dovučen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi, na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji je vuku."(Muslim) U tom značenju je i ajet u kojem Uzvišeni Allah opisuje Sudnji dan i kaže: "Tog dana će Džehennen biti doveden.." (El-Fedžr, 23) U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. kaže: "Uistinu se ogromna stijena baci sa ruba Džehennema i zatim propada u njemu sedamdeset godina, a ne dođe do dna."(Tirmizi, sahih) Rekao je Uzvišeni Allah: "On će kao kule bacati iskre." (El-Murselat, 32) Od plamena džehennemske vatre će iskre poput tvrđava i kula frcati, pa kolika je vatra ako su iskre veličine tvrđava? Pored ogromne veličine Džehennema doći će dan kada će se on napuniti, jer Uzvišeni Allah je obećao a Njegovo obećanje je istinito, rekao je: "I ispuniće se riječ Gospodara tvoga: napuniću, zaista, Džehennem džinnovima i ljudima – zajedno." (Hud, 119) Žestina džehennemske vatre Resulullah s.a.v.s. je opisao žestinu džehennemske vatre riječima: "Ova vaša vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova džehennemske vatre! Rekoše: Allahov Poslaniče, i ova naša vatra je sasvim dovoljna! Poslanik s.a.v.s. na to reče: Džehennemska vatra je šezdeset i devet puta žešća od ove, svaki njen dio je žestok poput dunjalučke vatre! (Buharija i Muslim) U drugoj predaji je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Vatra se požalila svom Gospodaru, rekla je: 'Gospodaru, jedan dio mene pojede drugi!' Tada je Allah dao vatri dva oduška..." (Buharija i Muslim) Prenosi se od Jezida ibnu Ebi Malika Hemedania da je rekao: "Džehennem ima sedam vatri koje blješte, svaka od njih glada u onu ispod nje iz straha da je ne pojede."(Zastrašivanje Vatrom, Ibnu Redžeb, str 6.) Hrana stanovnika Džehennema Rekao je Uzvišeni Allah: "Biće u Nas, doista, okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne." (El-Muzemil, 12-13) Ibnu Abbas r.a. o jelu koje u grlu zastaje kaže: "Zaglavi se u grlu pa se ne može progutati niti izbaciti."(Tefsir Ibnu Kesir) Rekao je Svemogući Allah:"I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo." (El-Vaki'a, 51-56) U drugoj suri je detaljnije opisano drvo zekkum koje je hrana stanovnika Vatre:"To je drvo koje će u sred Džehennema rasti, plod mu je poput šejtanskih glava." (Es-Saffat, 63-64) Džehennemlije će pomiješat u svojim stomacima užasno vruću vodu sa užasno gorkim zekkumom. Rekao je Poslanik s.a.v.s. : "Kada bi jedna kap sa drveta zekkum kanula na ovaj svijet upropastila bi (svojom gorčinom) svu hranu stanovnika Zemlje. Kako li je onda onom kome zekkum bude hrana!?" (Tirmizi, sahih) Prenosi se od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: "Stanovnike Vatre će zadesiti velika glad tako da se neće osvrtati na patnju u kojoj se nalaze, tražit će samo da im se pomogne kako bi utolili tu žestoku glad. Dat će im se kao pomoć dari'i koji ne goji niti glad toli. Zatim će tražiti drugu hranu pa će im se dati gislin trnje koje zastaje u grlu. Onda će se sjetiti da, kada su bili na dunjaluku, ako bi se udavili to bi riješavali gutljajem vode, pa će tražiti piće. Tada će im se dati piće –hamim, donijet će se na željeznim kukama, kada se to piće samo približi njihovim licima od njegove vrućine će se lica ispeći, a kada uđe u njihove utrobe pokidat će sve u njihovim stomacima..." (Tirmizi, daif) preuzeto sa www.n-um.com

16.08.2007.

Skracivanje namaza

Skraćivanje namaza Pitanje: Na jednom predavanju sam čuo da je jedan farz u ramazanu bolji od sedamdeset farzova mimo ramazana, i da je prva trećina ramazana milost, druga oprost grijeha, a u trećoj se ljudi oslobađaju Džehennema, je li to tačno? Da vas Uzvišeni nagradi! Odgovor: Što se tiče ovih izreka, one su uzete iz hadisa koji prenosi Selman el-Farisi, a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O ljudi, došao vam je veliki mjesec. Mjesec u kojem ima noć koja je vrjednija od hiljadu mjeseci. Allah je učinio post u ovome mjesecu obaveznim, a noćni namaz (teraviju) dobrovoljnim. Ko u njemu učini nekakvo dobro biva kao onaj koji učini farz mimo njega, a ko učini farz u njemu kao da je učinio sedamdeset farzova mimo njega. On je mjesec strpljenja, a nagrada za strpljenje je Džennet... On je mjesec čija je prva trećina milost, druga oprost, a treća oslobađanje od Vatre..." (Ibn Huzejme, 3/191. U lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Ali b. Zejd b. Džuda'n koji je nepouzdan kod hadiskih stručnjaka. Citirani hadis slabim smatraju: hafiz Ebu Hatim er-Razi, hafiz Ibn Hadžer i šejh Albani. Vidjeti: ''Ilelul-hadis'', 2/50; ''Et-Telhisul-habir'', 3/1121 i ''Ed-Daife'', 2/262-263). A Allah najbolje zna Na pitanja odgovorio: Mr. Safet Kuduzović

15.08.2007.

O POSTU U MJESECU RAMAZANU

Pritisnuti vlastitim životnim problemima, raznim obicajima i novotarijama koje nisu u skladu sa Šerijatom, mnogi Bošnjaci ce se zapitati kako da postim ramazan na nacin kako je to cinio Allahov Poslanik, a.s.? Na pravog vjernika koji stalno obnavlja svoj iman ove stvari nece uticati. Musliman koji se drži svoje vjere, koji na svaki namaz odlazi u džamiju ,ciji se jezik ne suši spominjuci Allaha i tražeci oprost od Njega, koji se trudi da cini što je moguce manje grijeha, sposoban je uz Allahovu pomoc riješiti te probleme. Pogledajmo samo u meduljudske odnose, ekonomsku i politicku situaciju u kojoj je živjela prva generacija muslimana. Kako su bili teški njihovi uslovi za život. Neprijatelji koji su ih okruživali bili su mnogo mocniji i u svakom pogledu napredniji od muslimana Ali i pored velikog siromaštva u kome su bili, bez razvijene ekonomije, armije, politike, prvi muslimani su uspjeli izvojevati najvece pobjede nad neprijateljem upravo u danima mubarek mjeseca ramazana. Danas kada je Allah,dž.š.,iz Svoje blagodati dao muslimanima da uživaju sve blagodati, bilo bi prece da se sve one iskoriste u cinjenju ibadeta Uzvišenom. Džamije su prostrte najljepšim i najudobnijim cilimima, u svakoj od njih razvedeno je grijanje, u vecini naših džamija imamo knjižnice. Ali i pored svega toga koliko današnji muslimani vremena provode u Allahovim kucama? Vrijednost posta U jeziku post znaci ustezanje od necega. Post u šerijatskoj terminologiji znaci sa nijetom i svjesno ustezanje od svega što ga kvari u vremenu od zore do zalaska sunca. Post u mjesecu ramazanu je farz, i ko se omrsi necim u toku dana bez valjanog razloga, ucinio je veliki grijeh. Allah, dž.š., je ramazanski post izabrao za Sebe. Za taj post On nagraduje i povecava nagradu koliko hoce. Dova postaca se ne odbija. Postac ima dvije nagrade. Post ce se na Sudnjem danu zauzimati kod Allaha za postaca. Zadah iz usta postaca draži je Allahu od mirisa miska. Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah ce zbog toga udaljiti njegovo lice sedamdeset godina od vatre. U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan na koja ce uci samo postaci i niko drugi ... Ovo su samo neke od vrijednosti ramazanskog posta. Zar se bilo ko drugi može pohvaliti ovakvim blagodatima koje su muslimanima obecane za samo jedan mjesec. Šart Islama Post u ramazanu je jedan od pet šartova Islama. Dokaz za to su rijeci Uzvišenog: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili" (Prijevod znacenja- El-Bekare, 183.) Kao i rijeci:"U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur'ana,koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuce, neka ga u postu provede , a ko se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša a ne da poteškoce imate, da odredeni broj dana ispunite i da Allaha velicate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete" (Prijevod znacenja -El-Bekare, 185.). Od Ibni Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "Islam je sagraden na petero: Svjedocenju da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i hadža". Što se nagrade postacu tice Poslanik, a.s., kaže: "Za svako dobro djelo koje ucini sin Ademov ima nagradu od 10 do 70 puta vecu, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagradujem, jer je on ostavio uživanje, jelo i pice radi Mene". Dvije postaceve radosti Postac ima dvije radosti. Prva radost mu je kada iftari, a druga je kada sretne svoga Gospodara. Kaže Poslanik, a.s.: "Kada dode ramazan otvore se džennetske a zatvore džehennemske kapije i okuju se šejtani ." Bilježi Tirmizi i Ibni Madže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Kada dode prva noc ramazana okuju se šejtani, otvore se džennetske kapije, tako da ni jedna ne ostane zatvorena, a zatvore se kapije Džehennema tako da ni jedna ne ostane otvorena i pozvace se: "O ti koji radiš dobro, pridi, o ti koji radiš zlo, umanji ga. Te noci ce biti onih koji ce uocište naci kod Allaha i tako svaku noc."

19.07.2007.

SRODSTVO PO MLIJEKU

Od Aiše radijellahu anha se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi sellem rekao:“Srodstvo po mlijeku je zabranjeno, kao što je zabranjeno krvno srodstvo.“ (Buharija i Muslim) Posljedice srodstva u islamu se odnose na tri stvari: zabrana braka, nasljedno pravo i obaveza održavanja rodbinskih veza. Ove tri stvari obuhvata srodstvo po krvi. U islamu postoji nešto što se zove i srodstvo po majčinom mlijeku i za to postoje šartovi i propisi. Kao prvo srodstvo po mlijeku obuhvata dvije stvari, zabranu braka i obavezu održavanja rodbinskih veza. Dok nasljedno pravo ne ulazi u srodstvo po mlijeku i ono je samo vezano za krvno srodstvo. Ova stvar je dosta nepoznata našem narodu i zbor toga je neophodno da se o njoj govori kako bi se, sa jedne strane, skinula obaveza pojašnjenja islamskih propisa a i ,s druge strane ,oživljavalo islamski pravo u životu muslimana. Često se dešava da u bolnicama dok majka leži sa svojim novorođenčetom zbog nedostatka mlijeka kojim ga treba hraniti ona svoje dojenče dopusti nekome ko leži u njenoj sobi ne vodeći brigu da zapamti ime te žene koje je nakon nekoliko dojenja postala majka po mlijeku njenom djetetu. To je srodstvo kojeg islam priznaje i podrazumijeva ga jednom vrstom rodbinskih veza.... Srodstvo po mlijeku nastupa onog trena kada žena podoji dojenče pet i više puta tako da se on od svakog dojenja u potpunosti zasiti njenog mlijeka. Također i muž žene čijim je uzrokom došlo do pojave njenog mlijeka tj. od koga je ostala trudna, postaje ocem po mlijeku. Ova rodbinska veza biva samo sa jedne strane, tj. s strane žene koja je dojila dijete ne s djetetove strane jer njegova braća i sestre nisu ništa njegovoj majci po mlijeku ukoliko ih nije ona dojila. Dok su njena djeca njemu braća i sestre po mlijeku. Pošto smo napomenuli da ova vrsta srodstva ulazi u oblast zabranjenih brakova potrebno je to pojasniti. Kada je u pitanju zabrana braka muškarcu nije dozvoljeno da stupa u brak sa: - uzlaznom lozom, kao što je majka, njena majka itd - silaznom lozom, kćerka, njena kćerka itd. - tetkama, bilo sa očeve ili majčine strane - ženama koje je ženio njegov otac - ženama koje su ženili njegovi sinovi - kćerkama žena sa kojima je stupio u brak - sestrom od svoje žene dok je sa njom u braku - i spojiti dvije žene u jednom braku da je jedna od njih muško ne bi mogla sa drugom biti u braku Ovo je ukratko pojašnjenje zabranjenih brakova. Ako to sad predstavimo na osnovu srodstva po mlijeku to bi izgledalo ovako: - nije dozvoljen brak sa majkom po mlijeku i njenom majkom itd. - ukoliko je žena postala majka po mlijeku nekoj djevojčici njenom mužu nije dozvoljeno da je ženi jer je ona njegova kćerka po mlijeku niti njenu djecu jer su oni njegova unučad po mlijeku. - Nije dozvoljen brak sa sestrama od majke po mlijeku jer su one tetka po mlijeku - Nije dozvoljen brak sa ženom oca po mlijeku ukoliko je ženio neku drugu ženu osim one koja je majka po mlijeku. - Nije dozvoljeno da otac po mlijeku ženi žene svoje djece po mlijeku tj. onog dječaka kojem je njegova supruga postala majka po mlijeku itd. Naravno, teško je u detalje razjasniti ovaj propis ali je bitno da je to rodbinska veza i da o njoj moramo voditi brigu a ukoliko ima nejasnoća po ovim pitanjima dužnost nam je da priupitamo učenije kako ne bi napravili grešku. Onaj ko zasnuje brak sa nekim s kime je u rodbinskoj vezi po mlijeku istog trenutka kada to sazna taj brak prestaje biti validan i obaveza je da se raziđu. Da ne bi došlo do toga jer je teško to preživjeti kada se neko za nekoga veže i proživi sa njim nekoliko godina ili još možda imaju i potomaka iz tog braka. Ljubavne posljedice znaju biti vrlo teške tako da ima i onih koji zbog njih i padnu na postelju. Zato je obaveza raspitati kod svoje majke da li se to možda desilo dok smo bili dojenčad kako bi bili sigurni da nam se to ne desi u budućnosti. uzeto sa (studio-din)

18.07.2007.

Hadis: Za svaku bolest ima lijek

Džabir, prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: Za svaku bolest ima lijek, pa kad se pronađe odgovarajuci lijek za bolest ona ce, Allahovom dozvolom, biti izlecena!

05.07.2007.

Hadis: Zabrana govora dok imam drži hudbu i poticanje na slušanje

Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: Ako kažeš svome prijatelju da ćuti dok imam uči hudbu, učinio je lagv Mustefekun alejhi (Termizina zbirka hadisa)

05.07.2007.

Hadis O Petku

Ibn Abas r.a. prenosi da je Allahov poslank s.a.v.s rekao: ‚‚Ovaj dan je (petak)Allah učinio praznikom muslimana pa ko dođe da klanja neka se okupa a,ako ima mirisa neka se namiriše i upotrebljava misvk`` U spomenutoj verziji bilježi ga Ibn Huzejma i lanac prenosilaca mu je dobar.

25.06.2007.

HADIS: Temperatura skida grijehe

Hadis: Temperatura briše grijehe Džabir b. Abdulah,r.a,prenosi da je Allahov Poslanik,s.a.v.s, ušao do Ummu Saib ili Ummu Musejjjeb iupitao: Šta ti je ummu Saib ili (Ummu Musejeb), zašto se treseš? Rekla je: Temperatura ,Allah joj ne dao bericeta! Rekao je: Nemojte proklinjati temperaturu, ona uklanja covjekove grijehe, kao što mijeh uklanja prljavštinu sa željeza

24.06.2007.

HUTBA

NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA  hutba   
 
 
Braćo i sestre u islamu! Danas 07. džumade-l-uhra 1428.h., što odgovara 22. junu 2007. godine, u trećoj hutbi zaredom uz Allahovu dž.š. pomoć govorim na temu "Neposlušnost roditeljima". Kaže Allah dž.š. u prvom dijelu 15. ajeta Sure Al-Ahkaf: "A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! A njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci...» (Suretu Al-Ahkaf: 15) Braćo i sestre! Uzvišeni Allah nam u citiranom ajetu naređuje dobročinstvo roditeljima, te nas podsjeća na tegobe koje podnose naše majke, time što nas nose i doje i to punih trideset mjeseci. I dok su naše majke rađale po petoro-desetoro djece, dok su nas nosile i dojile ukupno trideset pa i više mjeseci, a nikako manje od toga, bili smo zdravi, plemeniti i poslušni. A kada su moderne majke zbog svoga fizičkog izgleda počele da rađaju jedva jedno ili dvoje djece i to na carski-rez i dok su opet zbog izgleda počele da djecu odbijaju odmah nakon rođenja, te umjesto svojim mlijekom, koje djetetu daje otpornost i prenosi plemenita svojstva i ljubav, hrane kravljim mlijekom, nije ni čudo što se kod majki pojavljuju karcinomi i nije čudo što djeca buču i riču i što od rođenja do smrti sa sobom imaju flaše; u početku kravljeg mlijeka, a potom žešćih pića. Nije ni čudo što na svojim vratovima nose lance, a na nosevima, obrvama i stomacima halke...
 
 
 (Džamija kralja Fahda)
Sarajevo 22.6.2007
 
23.06.2007.

HADIS

Hadis o onome ko se (prodajuci robu ) krivo kune Ispricao nam je Muhmud b. Gajlan; kaže: Ispricao nam je Ebu Davud; kaže:Saopštio nam je Šu`be i kazao: Obavjestio me je Alija b. Mudrik i kazao: Cuo sam Ebu zur u b. Amra b. Džerira kad prica od Harešea b. Hurera, koji je prenio Ebu Zerra, a on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,da je kazao: ‚‚Trojicu Allah nece pogledati na sudnjem danu, niti ce ih ocistiti ( od grijeha ) i njih ceka bolna pitanja. Ko su ti,koji su vec propali i stradali,Allahov Poslanice,upitah: On rece: Onaj koji prigvori za ucinjeno dobro djelo, i onaj koji ( iz oholosti )spusti moj ogratac ( ispod clanaka) i onaj koji prodaje svoju robu lažno se zaklinjuci.‚

22.06.2007.

KLANJANJE DJECE U SREDINI SAFFA?

PITANJE:    KLANJANJE DJECE U SREDINI SAFFA?
 
Da li je dozvoljeno dadjeca mlada od deset godina klanjaju u sredini saffa, a daoblace kratke pantalone, ili cak mlada djeca od tri ili cetri godine
 
ODGOVOR:
Dozvoljeno je da dijete u godinama raspoznavanja klanja u sredini saffa nakon što se poduci poštivanju džamije i klanja pod uslovom da se nece izigravati u toku namaza i pod uslovom da je pod potpunom cistocom. Bolje da djeca budu u safu iza ljudi, osim ako postoji bojazan da njihovo iskupljanje nece dovesti do igre ismjeha cime ce klanjaci biti uznemiravani. Tada je bolje da se djeca rastave. Što se tice djece mlade od godina raspoznavanja, ne trebaju se voditi u džamiju za vrijeme namaza, kao i ne za vrijeme hudtbe, jer oni ne poznaju svetost džamije
21.06.2007.

ŽIVOT U KUĆI NAPRAVLJENE OD KAMATNOG KREDITA I UDAJA ZA ONOGA KOJI JE NAPRAVIO

PITANJE : ŽIVOT U KUĆI NAPRAVLJENE OD KAMATNOG KREDITA I UDAJA ZA ONOGA KOJI JE NAPRAVIO
 
 
Esselamu alejkum! Zanim me da li je haram živjeti u kući, obavljati vjerske propise, ako je ta kuća sagrađena pomoću kredita, a to znači i kamata je prisutna, i da li jedna vjernica smije da se uda za čovjeka ko je tu kuću sagradio..
 
ODGOVOR :                                                                           
 Ve alejkumus-Selam! Nije zabranjeno živjeti i obavljati vjerske propise u takvoj kući ako se vlasnik kuće pokajao zbog onoga što je počinio. Također, dozvoljeno je ženi udati se za takovog čovjeka ako se prošao uzimanja i rada sa kamatom, u protivnom nije, A Allah najbolje zna. Selamun alejkum odgovorio Mr. Safet Kuduzović (06.03.2004)

www.Prijepolje.blogger.ba
<< 12/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
9136

Powered by Blogger.ba